Sunday, September 8, 2013

I love a good blog.

I love a good blog.

Thursday, February 28, 2013

Uji

Barangsiapa yang Allah mahukan kebaikkan untuknya nescaya Dia akan mengujinya dengan kesusahan.